1 min read

Realita

Ani jedna z mojich story
nie je o tom, ako dvorí
dáme džentlmen

Všetko, čo mám
je len zoznam
dievčat a žien, ktoré poznám
a ktoré (možno) chcem