6 min read

Uhol pohľadu

Odkedy si svoje sexuálne partnerky vyberám podľa toho, či fajčia, teda či fajčia cigarety, aby sme si rozumeli, a odkedy som ako kritérium zaviedol aj inteligenciu a schopnosť vyjadrovať sa, je môj život neporovnateľne jednoduchší. Náročnejší, ale jednoduchší. Neporovnateľne azda aj preto, že to skutočne neviem porovnať, nepoznám alternatívu, aby sme si rozumeli, teda aspoň prakticky nie. Môžem ti však povedať, že nazerať na tieto dievčatá z perspektívy vnímania, z perspektívy ľudskej, prináša nebývalé zážitky.

Bremeno styku s opačným pohlavím odpadá, život sa mi uzatvára sám do seba a v skľučujúcej sexuálnej frustrácii ma často prekvapia vlastné myšlienky, prúdiace do nikdy nepreskúmaných sfér mojej zaužívanej identity. Veľa sa zamýšľam a filozofujem a neraz sa mi stane, že kráčajúc po ulici objavím nový rozmer samého seba, nové možnosti realizácie svojich činností. Čas od času mi len tak z ničoho nič prídu na rozum bezproblémovo použiteľné alternatívy vlastného správania. Moje každodenné prejavy sú síce limitované osobnosťou, tú však viem formovať práve zmenou správania, len musím nabrať iný zorný uhol, musím sa transcendovať, vyskúšať niečo nové, aby sme si rozumeli.

Neoddeliteľným prvkom takejto transcendencie je kreativita. Tú mi pomáha navodiť jednak spomínaná sexuálna frustrácia, jednak tvrdý alkohol. Nezanedbateľným zdrojom inšpirácie zostáva, paradoxne, aj rigidita môjho charakteru, ktorý dáva práve svojou stabilitou, paradoxne, aby sme si rozumeli, predpoklad na prekročenie hraníc a otvorenie myšlienok alternatívam. Pokojne môžem byť úplne iný, podmienkou však je uvedomiť si to krátkodobou zmenou myslenia. Potom už zostáva len tá príjemnejšia fáza, a síce prísť s nejakými zaujímavými nápadmi.

Mohol by som napríklad klásť iné otázky, alebo neklásť vôbec žiadne otázky, alebo jednoducho vystupovať inak, mať iný imidž. Mohol by som sa opiť do takej miery, aby moje rácio, moje vedomie, aby sme si rozumeli, nedobrovoľne stratilo kontrolu. Mohol by som si systematicky osvojiť morálne hodnoty inej sociálnej skupiny. Možností je mnoho, tieto nápady však nie je jednoduché spracovať do konkrétnejšej, použiteľnej podoby a spravidla prichádzajú úplne nečakane.

Včera som napríklad v otupenom stave tri týždne pred štátnicami z literatúry sedel nad druhým pohárom whisky, ôsmykrát po sebe čítal jednu z najkratších Ballových poviedok a hľadal v nej zmysel. Už niekoľko týždňov som sa snažil vniesť poriadok do jej rozbitej chronológie, na prvý pohľad sa zdá, že je to len niekoľko alogicky zoradených a nenadväzujúcich sujetov. Nakreslil som si dokonca niekoľko schém, no aj tie nakoniec dosiahli takú úroveň neprehľadnosti, že by samé potrebovali vysvetlivky. S akademickým vyčerpaním som knižku rezignovane zatvoril a oddal sa vychladenej importnej liehovine.

Vtedy to prišlo, uvedomil som si, že na to idem úplne zle, chybne, že aby som zmenil svoje správanie, nemôžem meniť len čiastkové interakcie, činnosti, vystupovanie pred ľuďmi, aby sme si rozumeli, lebo stále zostávam uväznený v paradigme mne vlastného doterajšieho nazerania na svet. Moje zmeny vyznejú umelo, ak budem vôbec schopný ich urobiť.

Nič mi však nebráni zmeniť uhol pohľadu. Mohol by som na svet pozerať úplne inak, z úplne inej perspektívy, napríklad z perspektívy gulí. Cez prizmu gulí by som však prišiel o tak vzácny a nedoceňovaný deficit súlože, že by som si to ani nevedel poriadne užiť. Navyše by som pravdepodobne stratil schopnosť tento krok vôbec zodpovedne vyhodnotiť a pokračovať vo svojich snahách. So stálou partnerkou vyžadujúcou si určitú mieru pozornosti by som prišiel o jedinečnú rolu v rohu baru osamelo sediaceho outsidera, ktorá mi umožňuje venovať sa intenzívnemu pozorovaniu okolia.

Opúšťam teda perspektívu gulí a radšej sa venujem tomu, či a za akých podmienok, ktorých definíciu ponechávam nateraz otvorenú, je vhodné sa ťa zdanlivo náhodne dotknúť, alebo kedy je vhodné pobozkať ťa namiesto na líce na pery. Potýkam sa s rôznymi štandardmi medziľudskej interakcie, ktorých arbitrárnosť, teda náhodnosť, aby sme si rozumeli, sa chvíľami zdá veľmi jednoducho prekonateľná. V takých vzácnych chvíľach treba zasiahnuť, zachytiť dieru v konvenciách a naplno využiť jej potenciál experimentom s vlastným správaním.

Striehnuc na tieto sporadicky sa objavujúce príležitosti som si už vytvoril pestré penzum skúseností, ktoré mi poskytujú dostatok spätnej väzby na základnú orientáciu v ďalších zmenách. Niektoré sú slepými uličkami, iné drahocennou informáciou. Tak napríklad, čo som zvykol kedysi považovať za prejavy fyzickej a inej náklonnosti, povedzme pohladenia, dlhé pohľady alebo telefonáty uprostred noci, aby sme si rozumeli, sú veľmi často úplne štandardnou výbavou kamarátskeho vzťahu. S touto vedomosťou som korigoval svoje správanie, osmelil sa a vďaka tomu sa mi otvárajú ďalšie možnosti. Ide však o dlhodobý, kontinuálny proces, je pochabé očakávať výsledky po zopár týždňoch či mesiacoch.

Minulý týždeň som prišiel s prelomovým nápadom ako znásobiť výnos svojej psychickej hyperaktivity spôsobenej všeobecnou depresiou z osamelosti, štátnic a Ballovej prózy. Rozhodol som sa začať viac piť, alkohol funguje pomerne rýchlo a spoľahlivo, teda pokiaľ ide o alternatívy vlastnej interakcie s okolím, aby sme si rozumeli, no zapamätať si všetky nuansy pozorovania seba aj okolia sa pre mňa stalo takmer nemožným, veď už len pozorovanie samotné sa nad istou hranicou niekedy míňa účinkom. Zaviedol som si teda denník, do ktorého dôkladne zapisujem všetky na sebe aj iných pozorované prejavy vyvolané zmenami môjho štandardného správania.

Tento denník potom vo voľnom čase čítam a analyzujem, jeho grafická, hoci mierne deformovaná podoba mi lepšie oživuje spomienky a emócie s nimi zviazané, ktoré potom vyhodnocujem vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom a zostavujem plán ďalších modifikácií perspektív. Niekoľkokrát sa mi podarilo týmto spôsobom dosiahnuť požadované výsledky, teda priaznivejšiu a prirodzenejšiu sociálnu klímu, aby sme si rozumeli.

Napriek tomu by možno nebolo úplne odveci dobre si zakefovať a začať sa venovať literatúre.

Páčil sa vám tento článok? Tak ho lajknite, okomentujte, kliknite si na Oliverov svet na facebooku a dajte o ňom vedieť známym, nech sa tiež potešia!