1 min read

Fall

Prišiel nový semester, a s ním aj nové semináre a nie až tak noví vyučujúci, ktorí vždy dajú príležitosť pre vznik nejakej tej krátkej básničky. Toto je jedna z nich, napísaná počas snahy aspoň nejako užitočne využiť extrémne zbytočný seminár 🙂 Počasie nám už ohlasuje jeseň, a tak je práve o nej. Dúfam že sa bude páčiť!

FALL

Heaving away
in winds of the fall
from light of the day
to none at all.

From sunlight to darkness
from draught to rain
from skirts to scarves
from ease to strain.

From words to silence
from fast to slow
from melting to freezing
from water to snow.

From water to ice
from green to white
from virtue to vice
from safety to fright.

Heaving away
in winds of the fall
from wavering waters
to rooms so small.